Kontakt & styrelse

STYRELSE 2020


Ordförande

Anders Olsson

Mobil: 010-142 81 62

E-post: anders.olsson@miun.se


Vice ordförande

Helén Lundquist Dahlén


Kassör

Göran Tranberg


Sekreterare

Olle Chorell


Ledamöter

Peter Lyne

Maud Nandorf (orkesterinspicient)

Matti Busch


Suppleanter

Per Brudsten

Bengt Wittgren