Kontakt & styrelse

STYRELSE 2022


Ordförande

Anders Olsson

Mobil: 010-142 81 62

E-post: anders.olsson@miun.se


Vice ordförande

Helén Lundquist Dahlén


Kassör

Göran Tranberg


Sekreterare

Olle Chorell


Ledamöter

Per Brudsten

Matti Busch
Peter Lyne
Göran Tranberg


Suppleanter

Jörgen Häll

Mona Nilsson
Ronja Schneider
Bengt Wittgren