Till startsida


Våren 2021


Kära konsertpublik!


Vi lever i tider av väntan och avvaktan. Att planera definitiva datum för nya konserter är ännu så länge alltför osäkert. De planer som fanns för våren 2021 får vänta tills vi vet mer om pandemins verkningar.
Men … förhoppningsvis kan det vara möjligt att arrangera någon konsert eller några konserter mot slutet av våren.
Vi får se.

Informationen om konserter och program kommer då att spridas genom Härnösands Musiksällskaps hemsida och sändlista, genom tidningar och sociala medier.
Med hopp om bättre tider, och om nya konserter!


Anders Olsson

 

 


De Sidnerska stipendierna
Till minne av Esther Sidner


År 1842 grundade Anders Sidner Härnösands Musiksällskap. Släktföreningen Anders Sidners ättlingar har som gåva till Härnösands Musiksällskap lämnat medel till en fond för stipendier, De Sidnerska stipendierna för unga sång- ochmusikstuderande, till minne av sångerskan Esther Sidner, Anders Sidners dotter,
som med Jules Massenet om konstnärlig rådgivare gjorde många framgångsrika turnéer i Europa.
Stipendierna avser att möjliggöra deltagande i masterclasses, utomlands eller i Sverige, för sång- och musikstuderande med ursprung eller hemhörighet i Västernorrland, gärna med anknytning till Härnösand.


Stipendiaterna utsågs under hösten 2020, men stipendiekonserten kunde inte genomföras då, utan den blir av vid ett senare tillfälle

Vill vara med i vår maillista och få information om aktuella arrangemang?


Skicka ett mail till Helén Lundquist Dahlén på

e-post: principal4@telia.com så läggs du till i listan.