Till startsida

29 September, kl. 13.00

OBS! Föreläsningen den 29 okt inför Mime Brinkmans konsert uteblir på grund av brist på ersättare! Mime kommer dock att själv hålla en kort presentation om styckena på själva konserten!


Konsertprogram för hösten 2023


Kära publik, här är, som ett lockbete, ett preliminärtkonsertprogram för hösten 2023. Det blir en innehållsrik ochvariationsrik konserthöst.


Härnösands Musiksällskap, Föreningen Nymus och HärnösandsFolkhögskola fortsätter sitt goda samarbete. I programmet finnsfolkmusik, nykomponerad konstmusik och klassisk musik.


Här nedan ser du hela konsertprogrammet, och det har ocksåannonserats i Yippie.


Föreläsningar inför höstens konserter


Till konsertprogrammet hör introducerande föreläsningar ellerföredrag för musiklyssning som direkt anknyter till höstenskonserter. Programmet bifogas här, nedanför kalendariet förkonserterna. Dessa föreläsningar är gratis. Föreläsarna, alla medHärnösandsanknytning, ger dig en inblick och en försmak, så attdu väl förberedd sedan går konserterna. De äger rum iRöjåssalen, på fredagar kl. 13.00.


Abonnemang


För att sammansvetsa de olika delarna i det gemensammaprogrammet, gör vi ett abonnemang som omfattar samtligakonserter i hela programmet. Det kostar liksom tidigare endast600 kr. Abonnemanget gäller samtliga konserter, oavsettarrangerande förening utom operaproduktionen i november.


Abonnemangskort kan du köpa i förväg och hämta ut vid någonav de första konserterna under våren. Använd swish, 1234312104, eller bankgiro, 430-3871. Abonnemangskort säljsockså vid vårens första konserter.


Naturligtvis måste man inte köpa abonnemang, även om det ärpraktiskt. Liksom tidigare har skolungdom alltid fri entré, ochman kan som vuxen köpa enskilda biljetter till varje konsert.Entréer till enskilda konserter kostar 150 kr.


Välkommen till konserthösten!


Anders Olsson

Vill vara med i vår maillista och få information om aktuella arrangemang?


Skicka ett mail till Helén Lundquist Dahlén på

e-post: principal4@telia.com så läggs du till i listan.