Till startsida

Kommande konserter:


19 november 19.30
Folkmusik Ulrika Bodén och/eller Emma Härdelin.
Spel och dans efter konserten. Bilda
Röjåssalen
Entré: 100 kr

20 november 15.00
Konsert med stipendieutdelning till unga musiker. HMS
St. Petri Logen
Entré: 150 kr

21 november kl. 19.00
Operakonsert Sångare från Operastudio Kapellsbergs vidareutbildning för
professionella operasångare. HFS
St. Petri Logen
Entré: 150 kr
Härnösands Musiksällskap, Föreningen Nymus,

Härnösands FolkhögskolaKära publik, här är hela konsertprogrammet för hösten 2022.
Det är ett mycket innehållsrikt, med hela 14 konserter.


14 konserter, hur kan detta vara möjligt?


Jo, det är möjligt genom samverkan mellan Härnösands
Musiksällskap, Föreningen Nymus och Härnösands
Folkhögskola. Vi har helt enkelt slagit ihop våra påsar. I
programmet finns folkmusik, nykomponerad musik och klassisk
musik.


Detta stora utbud har producenten Jörgen Häll hand om. Han
finns på Härnösands Folkhögskola. Det är Jörgen, som
producent, och Björn Eriksson, ordförande i Föreningen Nymus,
Helen Lundquist Dahlén, utbildningsledare för estetiska ämnen
på Härnösands Folkhögskola, och jag, Anders Olsson,
ordförande i Härnösands Musiksällskap, som tillsammans har
satt ihop det gemensamma konsertprogrammet för hösten.Föreläsningar inför höstens konserter
Jörgen, Bengt, Helen och jag har också gjort ett program om sju
föreläsningar för musiklyssning på Folkhögskolan, kl. 13.00 på
fredagar. Föreläsningarna anknyter direkt till höstens konserter.


Programmet finns under fliken musiklyssningsserien.
Dessa föreläsningar är gratis. Föreläsarna ger dig en inblick och
en försmak, så att du väl förberedd sedan går konserterna.

Abonnemang


Här kommer det mest radikala: för att sammansvetsa de olika
delarna i det gemensamma programmet, gör vi ett abonnemang
som omfattar samtliga konserter i hela konsertprogrammet, alltså
sammanlagt 14 konserter.

Det kostar liksom tidigare endast 600 kr, eller omräknat drygt 40 kronor per konsert. Abonnemanget gäller samtliga konserter, oavsett arrangerande förening, och abonnemangskort säljs vid konserterna.


Naturligtvis måste man inte köpa abonnemang, även om det är
praktiskt. Liksom tidigare har skolungdom fri entré, och man kan
köpa enskilda biljetter till varje konsert.

Entréer till enskilda konserter kostar 100 eller 150 kr. Kalendariet visar biljettpriset för varje konsert.


Välkommen till en innehållsrik konserthöst!
Vill vara med i vår maillista och få information om aktuella arrangemang?


Skicka ett mail till Helén Lundquist Dahlén på

e-post: principal4@telia.com så läggs du till i listan.