Kontakt & styrelse

Härnösands Musiksällskap

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSE 2018

 

Ordförande

Anders Olsson

Mobil: 010-142 81 62

E-post: anders.olsson@miun.se

 

Vice ordförande

Helén Lundquist Dahlén

 

Kassör

Göran Tranberg

 

Sekreterare

Olle Chorell

 

Ledamöter

Peter Lyne

Maud Nandorf (orkesterinspicient)

Lena Nilsson (marknadsföring)

 

Suppleanter

Per Brudsten

Mahmoud Darzini

Vakant